Ul warszawski poszerzany

Ul warszawski poszerzany

Ule warszawskie są jednym z najczęściej spotykanych uli w naszych pasiekach. Ule typu warszawskiego zwykłe, poszerzane idealnie sprawdzają się w małych pasiekach przydomowych. Ule te również bardzo dobrze sprawują się u pszczelarzy początkujących, gdyż wybaczają najwięcej błędów. Pszczoły w takim ulu potrafią naprawić błędy pszczelarza i dać sobie radę zarówno w zbiorach zapasów jak i zimowaniu.

Co różni ul warszawski zwykły od poszerzanego? Wielkość ramki. Ul warszawski poszerzany zalecany jest w miejscach, gdzie w pobliżu naszej pasieki są gospodarze, którzy uprawiają jakiś „pożytek towarowy” – tzn. rośliny, z których pszczoły przynoszą duże ilości nektar – rzepak, facelia, akacjowy las, duża ilość lip itp.